Vuosikokouksen pöytäkirja

Metsästysseuran vuosikokoukseen osallistui 35 seuran jäsentä. Kiitos kaikille osallistumisesta, sekä hyvistä ja aktiivisista keskusteluista. Seuran jäsenten toiveiden mukaisesti alle on nyt myös lisätty liitteet pöytäkirjan lisäksi.

Vuosikokouksen pöytäkirja
Toimintakertomus vuodelta 2022
Tilit ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
Toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2023. Samalla liitteellä on tulo- ja menoarvio vuodelle 2023.