Tietosuoja asiaa

Kuten uutisista on tullut ilmi, astuu EU:n tietosuojalainsäädäntö voimaan 25.5 Se vaikuttaa tietyllä tapaa myös yhdistyksiin. Seurammehan on käsitellyt tietoja aina vahvan luottamuksellisina, olivat ne sitten lakisääteinen jäsenrekisterin ylläpito, tai maanomistajarekisteri. Ja tietoihin on iät ja ajat ollut oikeutettu pääsemään käsiksi ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan se kuuluu, käytännössä sihteeri ja puheenjohtaja. eli yhdistyksen henkilötietojen tvs välttämättömien ”rekisterien” ylläpito on tapahtunut sovellettavien tietosuojalakien, ja nyt myös erityisesti voimaanastuvan GDPR:n mukaisesti. Löydät tarkemman selosteen jäseneksi osiosta