Talkoopistejärjestelmä

Talkoopisteet

Seuran kevätkokous 2019 päätti yhdistyksen jäsenmaksusta ja siitä tehtävästä talkooalennuksesta. Talkoopisteiden avulla voi vaikuttaa seuran kevätkokouksen määrittelemän jäsenmaksun suuruuteen, saaden alennusta jäsenmaksusta päätetyn määrän mukaisesti. Maksimi alennus on 20 euroa eli 20 pistettä. Yksi piste vastaa yhtä (1) euroa.   Esimerkki: Jäsenmaksu 40€, tehtyjä talkoita maksimimäärä eli 20 pistettä = 20€, tällöin jäsen maksaa 40€-20€= 20€. Suoritettuja talkoopisteitä 15, jäsen maksaa 40€-15€ = 25€

Talkoopisteitä kerätään aina seuraavalle kalenterivuodelle, esim. vuonna 2019 kerätyt pisteet vähennetään vuoden 2020 keväällä maksettavasta jäsenmaksusta. Pistekertymä nollautuu vuoden päättyessä, 31.12. Yli meneviä pisteitä ei voi siirtää seuraavalle vuodelle. Koejäsenet velvoitetaan suorittamaan kaikki talkoopisteet. Talkoovelvoite astuu voimaan sinä vuonna, kun jäsen täyttää 15-vuotta ja siitä vapautetaan sinä vuonna, kun jäsen täyttää 70-vuotta.

Seura järjestää talkoita, ja niistä ilmoitetaan verkkosivuilla, sekä kauppojen seinillä, mutta jäsen voi myös itsenäisesti kerätä oman aikataulunsa mukaan talkooalennukseen oikeuttavia pisteitä, esim riistanhoitotyöllä, tai muilla oma-aloitteisilla pikku remontti yms töillä seuran kiinteistöillä.

Pisteytys:

 • 3 h tai yli kestävät talkoot 15 p.
 • alle 3 h talkoot 10 p.
 • Vuosikokous tai syyskokous osallistuminen 2 p.
 • Saalisilmoituksen palautus 5 p.
 • Seuran, ja jaostojen järjestämien tapahtumien järjestelyihin osallistuminen 10 p.
 • Seuran järjestämissä koirakokeissa palkintotuomarina toimiminen, haukkuluvissa maasto-oppaana toiminta 5 p.
 • Seuran järjestämissä ampumakilpailuissa toimitsijana toimiminen 5 p.
 • Osallistuminen seuran ampumatoiminnan järjestämiin kisoihin, harjoitteluihin, merkkiammuntojen jälkeen pidettäviin harjoitteluihin 2 p.
 • Riistapellon teko 10 p.
 • Riistanhoidollisen ruokintapaikan teko ja ylläpito 10 p. (ei metsästyskäyttöön, esim sorsien, ja kyyhkyjen ammuttavaksi houkutteluun)
 • Nuolukiven vienti 2 p.
 • Virallisiin riistalaskentoihin osallistuminen (kolmiolaskennat, hirvilaskenta) 15 p
 • Traktorityö, konetyö talkoissa 20 p
 • Kaikki muut seuralaisille tarkoitetut yleishyödylliset tilaisuudet tai seuran eteen tehty työ pisteytetään etukäteen johtokunnan harkinnalla, kuitenkin max 15 p. Johtokunta vastaa jatkossa pisteluettelon ylläpidosta ja päivityksestä.

Talkoilla tarkoitetaan tilaisuuksia, joista on ilmoitettu etukäteen, ja joihin kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua.

Riistapelto, ruokintapaikat, nuolukivet yms. pisteet joista ei ole osallistuja luetteloa ilmoitetaan sihteerille esim. saalisilmoituksen yhteydessä, kuitenkin viimeistään 28.2. Jaostojen johtajat ja tilaisuuksien järjestäjät toimittavat osallistujaluettelon viikon kuluessa seuran sihteerille tilaisuuden päättymisen jälkeen. Talkoopisteilmoitukset toimitetaan sähköpostilla tai paperisena seuran postilaatikkoon.