Jäseneksi

Vuoden 2010 sääntöuudistuksessa päätettiin joustavoittaa jäsenyysprosessia, jotta kynnys uusille potentiaalisille, hyvämaineisille ja seuran arvot hyväksyville aktiivisille henkilöille hakea jäsenyyttä, olisi matalampi.

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi voi tänä päivänä anoa henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä ja täyttää jonkun seuraavista ehdoista: On kirjoilla ja asuu vakinaisesti Hailuodossa. On maanomistaja tai hänen puolisonsa, hänen lapsensa tai vävynsä ja miniänsä, joka omistaa Hailuodossa perittyä maata vähintään 5 hehtaaria ja jonka metsästysoikeuden hän on luovuttanut metsästysseuralle. Seuramme jäsenyys on siis suoraan sidoksissa ehtoihin, jotka ovat edellytys jäsenyyden jatkumiselle.

Polku seuramme toimintaan menee käytännössä aina koejäsenyyden kautta, jossa jäsen saa mahdollisuuden osoittaa aktiivisuutensa seuran toiminnassa. Ennen tuli saarella asua vähintään kaksi vuotta, ennen mahdollisuutta anoa jäsenyyttä. Tänä päivänä henkilö voi laittaa esimerkiksi jäsenyysanomuksen hetimiten saareemme muutettuaan. Koejäsenyys kestää enintään kaksi vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on koejäsenen anomuksesta päätettävä seuran varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Seuralla on käytössä talkoopistejärjestelmä, jossa koejäsen on velvoitettu suorittamaan kevätkokouksen määräämät talkoopisteet vuosittain periaatteet pisteistä löytyvät sivulta talkoopistejärjestelmä. Varsinaiseksi jäseneksi tultuaan, saa henkilö äänivallan kokouksissa, ja voi esimerkiksi ilmoittautua hirvijahtiin mukaan.

Tarkemmin asiasta löytyy seuramme säännöistä 

Seurassa kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu sovellettavien tietosuojalakien, erityisesti EU GDPR:n mukaisesti. Voit lukea ja ladata selvityksen henkilötietojen käytöstä täältä