Metsästysalueet – vieraat

Ohessa suuntaa antavat kartat vesilintujen metsästyskieltoalueista, osassa on metsästys rajoitettu. rajoitukset löytyvät metsästysrajoitukset sivulta.

Yleisesti pellot joilla rajoituksia

Isomatala pökkö ryöpäs

ELY-keskuksen tuottamat kartat Ojakylänlahden rauhoitusalueesta ja liikkumiskieltoalueesta:
Ojakylänlahti- Metsästysrajoitukset
Ojakylänlahti - Liikkumisrajoitus 10.8.-31.10

 

ELY-keskuksen tuottama kartta Kirkkosalmen rauhoitusalueesta ja liikkumiskieltoalueesta:
Kirkkosalmi - Metsästysrajoitukset
Kirkkosalmi - Likkumisrajoitus 10.8. - 31.10