Vierasmetsästys

Yleistä

Metsästysseuramme on jo vuosikausia toivottanut vierasmetsästäjät lämpimästi tervetulleiksi vesilinturikkaalle saarellemme. Metsästyslupien lisäksi seuramme vuokraamille maille tarjoamme koirankoulutus/koirakoelupia. Vieraat ovat meille tärkeä resurssi, sillä ilman vierasluvista saatavaa tuottoa seuramme olisi mahdotonta ylläpitää riistan ja sen elinalueiden hoitoa vuosittain, niin isossa mittakaavassa mitä se jo vuosia on ollut. Ja osittain tästä syystä riistakantamme ovat pysyneet suhteellisen vakaina ja runsaina.

Vesilinnustus luvat

Vuonna 2023 vesilintulupien hinnat ovat:

Päiväluvat (kalenteripäivä)

 • 20.08. 35 €
 • 21.08. 25 €
 • 22.08-31.12. 15 €/metsästyspäivä
 • Iltalupa 1.9. alkaen 10€ (klo. 12-24)

Kausiluvat

 • Vesilinnustus kausilupa 150€
 • Mökkilupa (mökkiläisen vesilinnustuslupa) 60€/kausi. Mökkilupa voidaan myöntää erillisestä anomuksesta mökin omistajalle tai hänen lähisukulaiselleen. Yhtä mökkiä kohden voi saada korkeintaan kaksi mökkilupaa. Mökkilupa laskutetaan erikseen.

Vesilintulupiin liittyvät rajotukset

 • Luvat oikeuttavat metsästämään maksimissaan 10 vesilintua/henkilö/vuorokausi.
 • Vierasluvilla ei ole pääsääntöisesti oikeutta metsästää vesilintuja pelloilta (poikkeus maanomistajan vieraat tarkemmin aiheesta täälä).
 • Vierasluvilla on osa metsästysalueista rajoitettu metsästykseltä kartat ja alueet löydät täältä 
 • Vieraslupien metsästysoikeus alkaa 20.8
 • Yleisesti seuramme tekemistä rauhoituksista ynnä muista rajoituksista löydät tietoa täältä
 • Luvan saaja lunastaessaan luvan antaa automaattisesti suostumuksensa saaliin ja henkilötietojen tarkastamiseen. Lupaehtojen rikkomisesta, tai saaliin ja henkilötietojen tarkastamisesta kieltäytymisestä seuraa luvan peruminen, ja se ettei henkilölle enää jatkossa myydä tai myönnetä lupia hailuodon metsästysseuran alueelle.

Kaikki edellämainitut luvat sisältävät pienpetopyyntioikeuden.

Vierasluvan mukana metsästäjä saa saalisilmoituslomakkeen. Tiedoilla seurataan ja ohjataan metsästystä ja se on apuna riistanhoito toimenpiteiden suunnittelussa. Muista palauttaa se joko K-Market Hailuodon seinässä olevaan metsästysseuran postilaatikkoon, tai Hailuodon lauttarannan kioskille.

Vesilintulupien myynti 10.8. alkaen: Lauttarannan kioskit, K-Market Hailuoto, Sale-Hailuoto ja Tiura Uistin Oulu aukioloaikoinaan.

Muut vierasluvat

Jänisluvat

Jäniskanta on saaressa voimistunut ja jäniksen vieraslupia on taas saatavilla. Jänislupien myynti alkaa 1.9. Huomioi että seuraaville ajankohdille emme myy jänislupia: 4-5.11.2023 sekä 25.11.2023

 • Jäniksen vieraslupa on 25€ /kalenteripäivä
 • Jäniksen kausilupa on 250€

Lupaehdot jänisluville

Mikäli jäniskanta osoittaa taantumisen merkkejä, johtokunta voi päättää jäniksenmetsästyksen rajoituksista vieraiden osalta. Tällöin oikeus kausiluvalla metsästää katkaistaan. Kausiluvan lunastaneelle ei tällöin palauteta kausilupamaksua. Jänislupa oikeuttaa metsästämään yhden jäniksen tai rusakon / päivä. Luvan omaavan tulee pitää mukana kuittia sekä kuvallista henkilökorttia. Luvan saaja lunastaessaan luvan antaa automaattisesti suostumuksensa saaliin ja henkilötietojen tarkastamiseen. Lupaehtojen rikkomisesta, tai saaliin ja henkilötietojen tarkastamisesta kieltäytymisestä seuraa luvan peruminen ja se ettei henkilölle enää jatkossa myydä tai myönnetä lupia hailuodon metsästysseuran alueelle.

Koirien koe-/koulutusluvat

Seuramme myy päivälupia koirankoulutukseen , sekä metsästyskokeisiin saarellemme. Huomioi poikkeukset! Hirvenhaukkulupia ei myydä seuraaville ajankohdille: 4-5.11.2023 sekä 25.11.2023

Maastomaksujen hinnat

 • Haukkuvan lintukoiran haukutuslupa 1.9 alkaen 25€ /kalenteripäivä
 • Hirven haukuttamislupa 1.9 alkaen 35€/kalenteripäivä

Lupaehdot koiraluville

Yleisenä lupaehtona on, että lupa oikeuttaa ainoastaan yhden koiran kouluttamiseen maastossa kerralla. Ts. vieras ei voi päästää samanaikaisesti esimerkiksi 3:ea koiraa maastoon yhtäaikaa. Hirvenhaukutuslupiin liittyen, on haukuttajalla oltava paikallinen maasto-opas, joka on seuramme jäsen, mukana. Listan maasto-oppaista löydät koirajaostomme sivulta. Ota yhteys suoraan oppaaseen! Lisäksi hirvijahdin aikana oppaan tulee olla yhteydessä koe- tai koulutusalueen metsästyksenjohtajaan ja pyytää lupa koiran irti päästämiseen. Koe tai koulutustilanteessa ei aluetta voi "varata", vaan vieraan tulee ottaa huomioon, että maastoissa mahdollisesti liikkuu myös muita metsästäjiä koirineen. Maastomaksut eivät oikeuta ampumaan riistaa.

Maksuohjeet jänis- ja koiralupiin

Jäniksen metsästysmaksut ja koirien maastomaksut suoritetaan metsästysseuran tilille seuraavin tiedoin:

Saaja: Hailuodon Metsästysseura ry
Tilinumero: FI1950300740002491
Bic: OKOYFIHH
Viestikenttään: Vieraan nimi, mistä luvasta on kyse, mahdollisen maasto-oppaan nimi ja lupa päivämäärä
Esimerkki 1.: Jussi Jänismies, jänis kausilupa kausi 2022
Esimerkki 2.: Erkki Erämies, maastomaksu ajokoira, 7.9.22
Esimerkki 3.: Heikki Hirvimies, maastomaksu hirvikoira, opas Pentti Paikallinen, 17.11.22

 

Pienriistalupa

Seuramme alueelle on mahdollista anoa myös pienriistalupaa. Lupa voidaan myöntää erillisestä anomuksesta, ja erityisen painavasta syystä, johtokunnan harkinnalla.

Hinta

 • 60€/vuosi

Lupaehdot

Lupa oikeuttaa metsästämään kaikkea pienriistaa, seuran yleisen kokouksen asettamin rajoituksin. Luvalla saa metsästää maksimissaan 10 vesilintua / vrk. Lupa laskutetaan erikseen. Kuitti suoritetusta maksusta ja kuvallinen henkilökortti oltava mukana metsästettäessä. Luvan saaja lunastaessaan luvan antaa automaattisesti suostumuksensa saaliin ja henkilötietojen tarkastamiseen. Lupaehtojen rikkomisesta, tai saaliin ja henkilötietojen tarkastamisesta kieltäytymisestä seuraa luvan peruminen, ja se ettei henkilölle enää jatkossa myydä tai myönnetä lupia hailuodon metsästysseuran alueelle.

Maanomistajaluvat

Maanomistajan on mahdollista lunastaa vieraalleen maanomistajan vieraslupa.  Lupia myönnetään kaksi kappaletta maanvuokraajalle, pois lukien ajalle 20. -24.8. Luvalla voi metsästää kaikkea pienriistaa, seuran kokouksen asettamat rajoitukset huomioiden. ks metsästysrajoitukset.

Hinta

 • 10 €/kalenteripäivä.

Maanomistaja voi tuoda vieraansa metsästämään 20.-24.8. omistamilleen pelloille, mutta luvan hinta on normaali vesilintuluvan hinta.

Jos hanhen metsästys pelloilla sallitaan asetuksella aiemmin, niin 10.8. maanomistaja voi tuoda vieraansa pelloille metsästämään hanhia. Lupa on 10.-19.8. väliseltä ajalta 35 euroa/vrk. Ko. metsästyslupa ei vähennä varsinaisen maanomistajan vierasluvan lukumäärää 10.8-19.8.

Maanomistajalta pitää olla lupa pelloilla metsästämiseen kirjallisena allekirjoituksella varmennettuna. Lisäksi jos maanomistaja on vuokrannut peltonsa viljelyskäyttöön, on suostumus saatava myös viljelijältä. Kymmenen euron maanomistajan vierasluvalla voi tuoda vieraan vesilintujahtiin pelloilleen vasta 25.8. alkaen.

Pienpedot ja vahinkolinnut

Vieraat voivat tulla metsästämään veloituksetta pienpetoja ja vahinkolintuja seuramme alueille, seuran jäsenen vieraana ja hänen läsnäollessa. Vieraan saamat eläimet eivät oikeuta pienpetopalkkioihin, eivätkä osallistumista pienpetokilpailuun.

Metsästysrajoitukset

Vieraat ovat itse velvollisia pitämään itsensä ajantasalla mahdollisista metsästysrajoituksista, ja luvallisista metsästysalueista. Ajantasaiset tiedot löydät metsästysrajoitukset osiosta. sekä karttoja metsästysalueet osiosta