Nuorisojaosto

Nuorisotoiminta, on yksi tärkeimmistä metsästysseuramme toiminnoista, jossa nuoria tulevia metsästäjänalkuja kannustetaan mukaan seuratoimintaan. Nuorisojaoston toiminta ei liity pelkästään puhtaasti metsästykseen, vaan myös erätaitojen ja jokamiehenoikeuksien opetteluun sekä ampumaurheiluharrastukseen perehdyttämiseen. 

Pyrimme toimimaan tiiviissä yhteistyössä niin kunnan nuorisotoimen, paikallisen 4H yhdistyksen, sekä koulun kanssa tarjoten lapsille ja nuorille toimintaa myös kouluaikojen ulkopuolella, esimerkiksi kesäaikaan. Otamme mielellämme vastaan ideoita ja toiveita eri laisten tapahtumien järjestämiseen.

Seuran Nuorisovastaavana ja jaoston vetäjänä toimii Panu Pesonen puh o5o3777751.

Nuorisojaosto tiedottaa: