Metsästysrajoitukset

Seuramme toimii vastuullisesti, ja hoitaa riistakantojaan kestävän kehityksen periaatteella. Täten vuosittain kevätkokous päättää erityisistä rajoituksista koskien riistakantoja, mikäli niiden populaatioiden nähdään olevan taantuneet.  Seuran kokous on päättänyt seuraavista rajoituksista:

Riista

 • Metso, pyy, peltopyy ja riekko on rauhoitettu kokonaan.
 • Fasaani rauhoitetaan, mutta johtokunnan harkinnalla sallitaan rajoitetusti seuran järjestämissä seuruepyynneissä.
 • Teerikiintiö on kolme (3) lintua
 • Metsäkauris on rauhoitettu Hailuodossa kokonaan.
 • Majava on rauhoitettu Hailuodossa kokonaan
 • Tukkasotka on rauhoitettu 10.9.2018 saakka

Lisäksi suositellaan vesilinnustustilanteissa jouhisorsan säästämistä metsästykseltä, mahdollisuuksien mukaan.

Metsästys

Jäsenellä on oltava hanhenmetsästykseen peltoalueilla kirjallinen lupa viljelijältä 10.-22.8.2018.

Luodikon käyttö on kielletty kokonaan 20., 21. ja 22.8.2018.

Mikäli valtion asetus hanhenmetsästyksestä pelloilla tulee voimaan, on luodikon käyttö peltoalueella kielletty 10-19.8.

Muutoinkin tulee peltoalueella metsästäessä kivääriä käyttää erityistä varovaisuutta noudattaen.

Kiinteiden ampumasuojien teko avoveteen ja niittoalueille on kielletty.

Ajokoirakokeet on anottu järjestettäväksi 29.9.2018, jolloin ajavilla ja haukkuvilla koirilla metsästys ja kouluttaminen on kielletty.

Hirvenhaukkukokeet on anottu järjestettäväksi 30.9.2018 (seuran mestaruuskoe). Jolloin metsästys ja kouluttaminen haukkuvilla ja ajavilla koirilla on kielletty.

Mäyräkoirien SM-kisat järjestetään Hailuodossa 2018 isäinpäivänä sunnuntai 11.11.18. Tuolloin on kaikki metsästys ja koirankoulutus on kielletty.

Muun metsänriistan metsästys, kuin hirvet, kielletään hirvenmetsästyksen aloitusviikonloppuna kokonaan turvallisuussyistä.

Alueet

Rauhoitetut alueet:

 • Isomatala kareineen rauhoitetaan 28.8.-12.10.2018 väliseksi ajaksi, tarkoitus varjella paikallista jouhisorsa-ja haapanapopulaatiota.
  Isomatalalla saa metsästää 20.-27.8. välisen ajan sekä 13.10.2018 alkaen.
 • Lauttalaiturin ja sysiperän välinen alue, takarajana Luovontie
 • Koninnokan ja Kyrönperän välinen alue, takarajana Luovontie.
 • Vilkinoja Kirkkosalmen ja Kittiläntien välillä.
 • Kirkonkari rauhoitetaan.
 • Pökkö rauhoitetaan maastoon merkityin rajoituksien
  mukaisesti vierasmetsästäjiltä.
 • Kirkkosalmi, Kaara, Ontonperä ja Kengänkari rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan
  Ympäristökeskuksen ja Hailuodon jakokunnan sopimuksella.
 • Kaara rauhoitetaan mulliaitaan myöten.

Katso myös kartat metsästysalueet osiosta!