Metsästysrajoitukset

Seuramme toimii vastuullisesti, ja hoitaa riistakantojaan kestävän kehityksen periaatteella. Täten vuosittain kevätkokous päättää erityisistä rajoituksista koskien riistakantoja, mikäli niiden populaatioiden nähdään olevan taantuneet.  Seuran kokous on päättänyt seuraavista rajoituksista:

Riista

 • Metso, pyy, peltopyy ja riekko on rauhoitettu kokonaan.
 • Fasaani rauhoitetaan, mutta johtokunnan harkinnalla sallitaan rajoitetusti seuran järjestämissä seuruepyynneissä.
 • Teerikiintiö on kolme (3) lintua
 • Metsäkauris on rauhoitettu Hailuodossa kokonaan.
 • Majava on rauhoitettu Hailuodossa kokonaan
 • Tukkasotka on rauhoitettu 10.9. saakka

Lisäksi suositellaan vesilinnustustilanteissa jouhisorsan säästämistä metsästykseltä, mahdollisuuksien mukaan.

Metsästys

Jäsenellä on oltava hanhenmetsästykseen peltoalueilla kirjallinen lupa viljelijältä 10.-22.8.

Luodikon käyttö on kielletty kokonaan 20., 21. ja 22.8.

Mikäli valtion asetus hanhenmetsästyksestä pelloilla tulee voimaan, on luodikon käyttö peltoalueella kielletty 10-19.8.

Muutoinkin tulee peltoalueella metsästäessä kivääriä käyttää erityistä varovaisuutta noudattaen.

Kiinteiden ampumasuojien teko avoveteen ja niittoalueille on kielletty.

Pohjois-Suomen Mäyräkoirien piirimestaruuskoe on 21.9.2019. jolloin pyydetään välttämään ajavilla ja haukkuvilla koirilla metsästystä ja kouluttamista.

Hirvenhaukkukokeet on anottu järjestettäväksi 23.9.2019 (seuran mestaruuskoekarsinta) 24.9.2019 (seuran mestaruuskoekarsinta) ja 28.9.2019 (seuran mestaruuskoe). jolloin pyydetään välttämään ajavilla ja haukkuvilla koirilla metsästystä ja kouluttamista.

Ajokoirakokeet on anottu järjestettäväksi 16.11.2019. jolloin pyydetään välttämään ajavilla ja haukkuvilla koirilla metsästystä ja kouluttamista.

Muun metsänriistan metsästys, kuin hirvet, kielletään hirvenmetsästyksen aloitusviikonloppuna kokonaan turvallisuussyistä.

Alueet

Rauhoitetut alueet:

 • Isomatala kareineen rauhoitetaan 28.8.-12.10. väliseksi ajaksi, tarkoitus varjella paikallista jouhisorsa-ja haapanapopulaatiota.
  Isomatalalla saa metsästää 20.-27.8. välisen ajan sekä 13.10. alkaen.
 • Lauttalaiturin ja sysiperän välinen alue, takarajana Luovontie
 • Koninnokan ja Kyrönperän välinen alue, takarajana Luovontie.
 • Vilkinoja Kirkkosalmen ja Kittiläntien välillä.
 • Kirkonkari rauhoitetaan.
 • Pökkö rauhoitetaan maastoon merkityin rajoituksien
  mukaisesti vierasmetsästäjiltä.
 • Kirkkosalmi, Kaara, Ontonperä ja Kengänkari rauhoitettu Pohjois-Pohjanmaan
  Ympäristökeskuksen ja Hailuodon jakokunnan sopimuksella.
 • Kaara rauhoitetaan mulliaitaan myöten.

Katso myös kartat metsästysalueet osiosta!